Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

Informace pro uchazeče o studium na naší škole


Informace k přijímacímu řízení

 

Přihlášky pro denní a nástavbové studium

Stažení souboru Stažení souboru Přihláška pro denní formu studia
Stažení souboru Stažení souboru Přihláška pro nástavbové studium
 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání

Tiskopis lékařského posudku i s přílohou pro vámi zvolený obor vzdělání vytiskněte, doplňte o identifikační údaje žáka v bodě 5. a předložte svému praktickému lékaři pro děti a dorost. Tento tiskopis je přílohou přihlášky ke studiu.

Stažení souboru Obor:  26-41-M/01 Elektrotechnika
ŠVP:  Elektrotechnik pro informační technologie
Stažení souboru Obor:  26-41-M/01 Elektrotechnika
ŠVP:  Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie
Stažení souboru Obor:  26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
ŠVP:  Mechanik elektronik pro výpočetní techniku (L+H)
Stažení souboru Obor:  23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
ŠVP:  Mechanik strojů a zařízení (L+H)
Stažení souboru Obor:  26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
ŠVP:  Elektrotechnik pro provoz
Stažení souboru Obor:  26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
ŠVP:  Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky
Stažení souboru Obor:  26-51-H/01 Elektrikář
ŠVP:  Elektromechanik domovních a průmyslových instalací
Stažení souboru Obor:  23-51-H/01 Strojní mechanik
ŠVP:  Strojní mechanik
 

Ukázka typových úloh pilotního ověřování

Stažení souboru Soubor testových úloh z matematiky
Stažení souboru Soubor testových úloh z českého jazyka a literatury
 
 

© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí