Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

Informace pro uchazeče o studium na naší škole


Informace k přijímacímu řízení

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

ikona PDF     Vyhlášení kritérií 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte, prosím, paní Kubatkovou (tel.: 553 810 001). Nepodařilo-li se Vám prohlédnout si naši školu ve dnech otevřených dveří, neváhejte se obrátit na paní Kubatkovou, určitě Vaší žádosti o návštěvu vyhovíme a ukážeme Vám vše, co si budete přát vidět, ve zvláštním termínu.

 

Přihlášky pro denní a nástavbové studium

Stažení souboru Stažení souboru Přihláška pro denní formu studia
Stažení souboru Stažení souboru Přihláška pro nástavbové studium

Pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku nejpozději 1. března 2019.

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání

Tiskopis lékařského posudku i s přílohou pro vámi zvolený obor vzdělání vytiskněte, doplňte o identifikační údaje žáka v bodě 5. a předložte svému praktickému lékaři pro děti a dorost. Tento tiskopis je přílohou přihlášky ke studiu.

Stažení souboru Obor:  26-41-M/01 Elektrotechnika
ŠVP:  Elektrotechnik pro informační technologie
Stažení souboru Obor:  26-41-M/01 Elektrotechnika
ŠVP:  Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie
Stažení souboru Obor:  26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
ŠVP:  Mechanik elektronik pro výpočetní techniku (L+H)
Stažení souboru Obor:  23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
ŠVP:  Mechanik strojů a zařízení (L+H)
Stažení souboru Obor:  26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
ŠVP:  Elektrotechnik pro provoz
Stažení souboru Obor:  26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
ŠVP:  Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky
Stažení souboru Obor:  26-51-H/01 Elektrikář
ŠVP:  Elektromechanik domovních a průmyslových instalací
Stažení souboru Obor:  23-51-H/01 Strojní mechanik
ŠVP:  Strojní mechanik
 

Ukázka typových úloh pilotního ověřování

Stažení souboru Soubor testových úloh z matematiky
Stažení souboru Soubor testových úloh z českého jazyka a literatury
 
 

© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí