Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

Informace pro uchazeče o studium na naší škole


Elektromontér fotovoltaických systémů

Specifikace profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace: Elektromontér fotovoltaických systémů
Kód: 26-014-H
Kvalifikační úroveň: EQF 3
Kvalifikační standard: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-413-Elektromonter_fotovoltaickych_systemu
 
Doba trvání zkoušky: 10 hodin
Cena za zkoušku: 5.200 Kč
Cena za konzultační seminář: 1.030 Kč
Termín další zkoušky: 27. a 28. února 2019;  6. a 7. bžezna 2019
 
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kostka, tel.: 553 810 022, 553 810 053, e-mail: kostka(zavináč)outech-havirov(tečka)cz
 
Přihláška ke zkoušce:

Další informace o zkoušce

  • zkouška probíhá podle hodnotícího standardu, zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • profesní kvalifikace je požadavkem dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.
  • zkouška probíhá ve dvou dnech 2×5 hodin 13.00 – 18.00 hod.
  • zkouška má ústní, písemnou a praktickou část
  • zkušební komise je dvoučlenná (předseda, člen)
  • zkouška probíhá ve škole na fotovoltaickém polygonu
  • před zkouškou je možné absolvovat konzultační seminář (organizace a průběh zkoušky, seznámení s polygonem, literatura, legislativa, apod.)
  • uchazeč o absolvování zkoušky musí vyplnit a poslat přihlášku
  • dokumenty k předložení u zkoušky: občanský průkaz, osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a potvrzení o zdravotní způsobilisti pro výkon příslušné pracovní činnosti
  • absolvent zkoušky získá osvědčení o získání profesní kvalifikace

Ilustrační video


© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí