Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

Informace pro uchazeče o studium na naší škole


Časté dotazy uchazečů

V souvislosti s přijímacím řízením a volbou oboru studia se často setkáváme s níže uvedenými dotazy od rodičů, kteří stojí společně se svými dětmi před rozhodnutím, jakou zvolit střední školu a jaký obor.


1. Má úspěšný absolvent maturitního oboru Informační technologie po ukončení studia možnost získat kvalifikaci pracovníka znalého dle §5 a pracovníka s vyšší kvalifikací (§5 až §10) vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice? Jak je to u oborů s podobnými názvy např. Informační technologie – Správa počítačových sítí, Informační technologie se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku, Aplikace počítačů a správa sítí, Informační technologie – Počítačová grafika a multimédia, Informační technologie – Programování a vývoj aplikací atd.?

Absolvent oboru, jehož školní vzdělávací program je zpracován dle rámcového vzdělávacího programu 18-20-M/01 Informační technologie uvedenou kvalifikaci získat nemůže. Nesplňuje totiž základní podmínku pro získání této kvalifikace, kterou je dle uvedené vyhlášky úspěšné absolvování oboru poskytujícího střední nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru elektrotechniky. Výše uvedený rámcový vzdělávací program a z něho vytvořené školní vzdělávací programy s názvy oborů např. Informační technologie – Správa počítačových sítí, Informační technologie se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku, Aplikace počítačů a správa sítí, Informační technologie – Počítačová grafika a multimédia, Informační technologie – Programování a vývoj aplikací atd., nejsou zařazeny mezi programy s elektrotechnickou specializací, které požaduje vyhláška č. 50/1978 Sb., o elektrotechnické způsobilosti.

Pro doplnění – vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 – Pracovníci seznámení a §4 – Pracovníci poučení – získají pracovníci v organizacích v rozsahu své činnosti seznámením se s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních bez ohledu na jejich vzdělání. Zjednodušeně – například pro zastrčení kabelu od varné konvice do elektrické zásuvky postačuje §3. Pro sestavování počítače, zapojování elektrorozvodných a počítačových sítí, opravy počítačů, notebooků, tiskáren, kopírek a jiných elektronických zařízení je nutné mít kvalifikaci minimálně podle §5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., a to už vyžaduje vzdělání v oboru elektrotechniky.

Pokud chcete mít po ukončení studia na střední škole možnost získat kvalifikaci dle §5 a vyšší vyhlášky č. 50/1978 Sb., pak zvolte jiný obor, např. 26-41-M/01 Elektrotechnik pro informační technologie, 26-41-L/01 Mechanik elektronik pro výpočetní techniku nebo další obory, jejichž kód začíná číslem 26-…

2. Jaký je rozdíl mezi oborem 18-20-M/01 Informační technologie a vaším oborem 26-41-M/01 Elektrotechnik pro informační technologie?

Z výše zmíněného tedy vyplývá i odpověď na druhý dotaz – absolvent oboru 26-41-M/01 Elektrotechnik pro informační technologie má elektrotechnické vzdělání, ale absolvent oboru 18-20-M/01 Informační technologie nikoli.

3. Splňuje obor, do kterého se chci přihlásit, podmínky vyhlášky č. 50/1978 Sb.? Můj vystudovaný obor je, nebo není vhodný pro vyhlášku č. 50/1978 Sb.?

Zde je vyzkoušený návod, jak na výše uvedené otázky získat odpověď:

1. Okopírujte si svůj doklad o ukončeném vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení, výuční list)
2. Přiložte ho k oficiální žádosti (ZDE je uveden VZOR)
3. Odešlete ho na adresu:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Nezapomeňte do žádosti napsat, že se jedná o žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb.

Popřípadě můžete stejnou žádost odeslat elektronicky na:

Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
ID datové schránky: vidaawt

Výsledkem by mělo být sdělení, kde bude uvedeno, že uvedený obor SPLŇUJE/NESPLŇUJE podmínky pro získání osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 
 

© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí