Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

Studium


Maturitní zkoušky

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
< http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561 >

vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
< http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-177 >

Stažení souboru Katalog požadavků k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
Stažení souboru Katalog požadavků k maturitní zkoušce z anglického jazyka
Stažení souboru Katalog požadavků k maturitní zkoušce z matematiky
Stažení souboru Seznam uměleckých směrů, literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z jazyka českého a literatury

Dokumenty školy

Stažení souboru Povinné a nepovinné zkušební předměty společné a profilové části nové maturitní zkoušky (školní rok 2018/2019)
Stažení souboru Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury (školní rok 2018/2019)
Stažení souboru Šablona pro žákovský seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z jazyka českého a literatury
Stažení souboru Seznamy témat k profilové zkoušce - obor ET (rok 2019)
Stažení souboru Seznamy témat k profilové zkoušce - obor ME (rok 2019)
Stažení souboru Seznamy témat k profilové zkoušce - obor PE (rok 2018)

Veškeré informace o nové marturitní zkoušce ve školním roce 2018/2019 naleznete na stránkách www.novamaturita.cz


© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí