Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

školská rada


Složení školské rady

Na základě jmenování Radou kraje MSK a výsledku voleb má školská rada tyto členy:

Zvoleni za pedagogické pracovníky SŠ (od 1. 9. 2017–31. 8. 2020)

Josef BARDOŇ
předseda školské rady

Mgr. Ladislav BLAHUTA
místopředseda školské rady

Jmenováni radou kraje (od 1. 9. 2017–31. 8. 2020)

PaedDr. Svatopluk NOVÁK

MUDr. Martin GEBAUER

Zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky SŠ (od 1. 9. 2017–31. 8. 2020)

Žaneta TABÁČEK WLOSOKOVÁ

Daniel CHROBOK

Připomínky a dotazy prosím zasílejte na skrada@outech-havirov.cz


© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí