Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

O škole

Organizace školního roku 2018/2019


ZÁŘÍ 2018
3. 9. 2018 Začátek školního roku 2018/2019
3. až 5. 9. 2018 Didaktické testy a písemné práce společné části MZ - podzimní zkušební období
7. 9. 2018 Praktická profilová zkouška z odborného výcviku, z odborných předmětů a elektrotechnických měření
7. 9. 2018 Závěrečná zkouška (náhradní a opravný termín) - písemná část
10. 9. 2018 Závěrečná zkouška (náhradní a opravný termín) - praktická část
11. 9. 2018 Informativní třídní schůzky pro 1. ročníky
12. 9. 2018 Ústní profilová a společná část maturitní zkoušky
17. 9. 2018 Závěrečná zkouška (náhradní a opravný termín) - ústní část
17. a 18. 9. 2018 K4 Motivační workshop
24. a 25. 9. 2018 K4 Motivační workshop
28. 9. 2018 Státní svátek - Den české státnosti

ŘÍJEN 2018
1. až 5. 10. 2018 Ekologický pobyt žáků v Horní Lomné (Hurá do Beskyd!) – 1. turnus
8. až 12. 10. 2018 Ekologický pobyt žáků v Horní Lomné (Hurá do Beskyd!) – 2. turnus
15. až 17. 10. 2018 Adaptační kurz Sqělá škola - Perfect Day
19. 10. 2018 Výplatní termín žáků
22. 10. 2018 Výplatní termín žáků
28. 10. 2018 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
29. a 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny žáků

LISTOPAD 2018
17. 11. 2018 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
21. 11. 2018 Pedagogická rada
21. 11. 2018 Třídní schůzky
23. 11. 2018 Výplatní termín žáků
26. 11. 2018 Výplatní termín žáků
27. 11. 2018 Den otevřených dveří (14.00 - 18.00 hod.)

PROSINEC 2018
6. 12. 2018 Den otevřených dveří (14.00 - 18.00 hod.)
10. 12. 2018 Opravná závěrečná zkouška - písemná část
11. 12. 2018 Opravná závěrečná zkouška - praktická část
14. 12. 2018 TECHNIÁDA 2018 - soutěžní dopoledne pro žáky z 9. tříd ZŠ
14. 12. 2018 Výplatní termín žáků
15. 12. 2018 (sobota) Den otevřených dveří (09.00 - 13.00 hod.)
17. 12. 2018 Výplatní termín žáků
18. 12. 2018 Opravná závěrečná zkouška - ústní část
22. a 23. 12. 2018 Vánoční prázdniny
24. 12. 2018 Štědrý den
25. a 26. 12. 2018 1. a 2. svátek vánoční
27. až 31. 12. 2018 Vánoční prázdniny

LEDEN 2019
1. 1. 2019 Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu
2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
18. 1. 2019 Výplatní termín žáků
19. 1. 2019 Den otevřených dveří (09.00 - 13.00 hod.)
21. 1. 2019 Výplatní termín žáků
24. 1. 2019 Pedagogická rada
31. 1. 2019 Konec 1. pololetí školního roku 2018/2019, vydávání výpisu z vysvědčení

ÚNOR 2019
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
4. až 8. 2. 2019 Lyžařský výcvik
11. až 15. 2. 2019 Jarní prázdniny
22. 2. 2019 Výplatní termín žáků
25. 2. 2019 Výplatní termín žáků
26. 2. 2019 Třídní schůzky závěrečných maturitních ročníků

BŘEZEN 2019
22. 3. 2019 Výplatní termín žáků
25. 3. 2019 Výplatní termín žáků

DUBEN 2019
10. a 11. 4. 2019 Písemná část MZ – písemné práce z ČJL a AJ
12. 4. 2019 1. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek
15. 4. 2019 2. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
19. 4. 2019 Státní svátek - Velký pátek
22. 4. 2019 Státní svátek - Velikonoční pondělí
23. 4. 2019 Pedagogická rada + klasifikační konference tříd ET 4., ME 4.
24. 4. 2019 Partnerské třídní schůzky
26. 4. 2019 Vydávání vysvědčení – třídy ET 4., ME 4.
26. 4. 2019 Výplatní termín žáků
29. 4. 2019 Výplatní termín žáků

KVĚTEN 2019
1. 5. 2019 Státní svátek - Svátek práce
2. až 7. 5. 2019 Písemná část MZ – didaktické testy z MA, ČJL a AJ
8. 5. 2019 Státní svátek - Den osvobození od fašismu
13. až 17. 5. 2019 Praktická zkouška z odborných předmětů třídy ET 4.
13. až 15. 5. 2019 Praktická zkouška z odborného výcviku třídy ME 4.
13. 5. 2019 1. náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky
14. 5. 2019 2. náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky
20. a 21. 5. 2019 Ústní část maturitní zkoušky třídy ME 4.
22. až 24. 5. 2019 Ústní část maturitní zkoušky třídy ET 4. (IT – Informační technologie)
24. 5. 2019 Výplatní termín žáků
27. 5. 2019 Výplatní termín žáků
27. a 28. 5. 2019 Ústní část maturitní zkoušky třídy ET 4. (OZ – Obnovitelné zdroje)
28. 5. 2019 Ústní část maturitní zkoušky třídy EP 2.
28. 5. 2019 Klasifikační konference tříd ESI 3., SDT 3., SM 3.
31. 5. 2019 Seznámení se závěrečnou klasifikací – třídy ESI 3., SDT 3., SM 3.

ČERVEN 2019
3. 6. 2019 Slavnostní vyřazení absolventů maturitních oborů
3. 6. 2019 Závěrečné zkoušky - písemná část
4. až 7. 6. 2019 Závěrečné zkoušky - praktická část
10. 6. 2019 Vydávání vysvědčení, výsledky písemné a praktické části závěrečných zkoušek - třídy ESI 3., SDT 3., SM 3.
10. až 14. 6. 2019 Sportovně-turistický kurz
17. a 18. 6. 2019 Závěrečné zkoušky - ústní část
19. 6. 2019 Pedagogická rada
21. 6. 2019 Výplatní termín žáků
24. 6. 2019 Výplatní termín žáků
28. 6. 2019 Konec školního roku 2018/2019, vydávání vysvědčení, výplatní termín žáků

SRPEN 2019
26. až 27. 8. 2019 Opravné zkoušky


© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí