Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

O škole


Ocenění školy a pedagogických pracovníků

Získání certifikátu "Kvalitní škola"

Certifikát Kvalitní škola
V září 2014 jsme jako první škola získali certifikát "Kvalitní škola".

Slavnostní ocenění žáků Hospodářskou komorou ČR

Dne 29. října 2014 proběhlo v Národní technické knihovně v Praze ocenění nejlepších absolventů učebních technických oborů za školní rok 2013/2014. Ocenění formou osvědčení vydává Hospodářská komora ČR. Více v krátké videoreportáži:

 

Ocenění školy v oblasti prevence

Ocenění školy v oblasti prevence
Ve říjnu 2014 proběhla v beskydských Malenovicích pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové 7. krajská konference prevence rizikového chování. Na programu konference byly především praktické informace z oblasti prevence rizikového chování ve školním prostředí. Součástí programu je i ocenění pěti základních škol a jedné školy střední v aktivitách právě v této oblasti. Jsme velmi potěšeni, že tou oceněnou střední školou jsme byli právě my [ocenění].

Ocenění Ing. Josefa Římana (38 let praxe)

Ocenění Ing. Josefa Římana    Ocenění Ing. Josefa Římana    Ocenění Ing. Josefa Římana    Ocenění Ing. Josefa Římana
Je více než 20 let ředitelem Střední školy v Havířově-Šumbarku, nejstarší střední školy na území města Havířova, která nabízí trhem práce vyhledávané obory vzdělání zaměřené na elektrotechniku a strojírenství. Škola se pod vedením pana Ing. Josefa Římana úspěšně podílí na projektu UNIV 2 KRAJE, jehož mentorem je sám pan ředitel. Cílem projektu je proměnit střední školy poskytující počáteční vzdělávání v centra celoživotního učení. Škola pro projekt zpracovala a pilotně ověřila program Obloukové svařování v aktivním plynu a zahájila přípravu programu Tvorba webových stránek. Zapojení do projektu Elektrotechnická centra má obnovit a komplexně modernizovat vybavení školy. Žákům bude umožněno rozšíření kvalifikace na požadované úrovni technického vývoje i dle požadavků zaměstnavatele. Škola získala třikrát Čestné uznání Hospodářské komory České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy žáků. Za projekt eTwinning obdržela v roce 2009 Certifikát kvality. Pod vedením pana Ing. Josefa Římana si škola udržuje statut významného vzdělávacího centra v oblastech elektrotechniky a strojírenství, spolupracuje se zaměstnavateli, Úřadem práce České republiky, městem Havířov i dalšími sociálními partnery.

Ocenění ua charitarivní sbírku EMIL - setkání žáků s hejtmanem MsK

Setkání žáků s hejtmanem MsK   Zleva žáci Filip Bartoň a Radek Sabol   Zleva žáci Filip Bartoň a Radek Sabol
Naše škola se již několik let účastní charitativní sbírky EMIL na pomoc handicapovaným dětem. Nejaktivnější studenty, kteří se této akce účastní, pozval na krátké setkání hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas. Setkání se uskutečnilo v úterý 7. února 2012 na krajském úřadu. Za naši školu byli pozváni žáci Filip Bartoň a Radek Sabol ze třídy ET 3. společně se svým třídním učitelem Ing. Tomášem Kostkou.

Poděkování patří nejem žákům, jež se charitativní sbírky aktivně zúčastnili, ale především Mgr. Aleně Chytilové, který sbírku na naší škole organizuje a řediteli školy Ing. Josefu Římanovi, jenž sbírku dlouhodobě podporuje.

Čestné uznání Hospodářské komory ČR

Čestné uznání Hospodářské komory ČR   Čestné uznání Hospodářské komory ČR   Čestné uznání Hospodářské komory ČR
Hospodářská komora ČR již několik let uděluje Čestné uznání nejlepším žákům, kteří dosáhli výtečných výsledků během celého studia a hlavně u maturitních nebo závěrečných zkoušek. Rovněž uděluje Čestné uznání školám za vysokou úroveň praktické přípravy takovýchto žáků. Naše škola čestné uznání získala již 4× (v roce 2007, 2008, 2010 a 2013). Stejně tak byli oceněni naši nejlepší absolventi tříletých učebních oborů. Ve školním roce 2009/2010 toto čestné uznání obdrželi dva žáci oboru Elektrikář – slaboproud, Martin Haladej a Jiří Kožusznik.

Oceněný projekt eTwinning - získali jsme certifikát kvality

Ocenění projektu eTwinning   Ocenění projektu eTwinning
Národní podpůrné středisko pro eTwinning pořádalo pro učitele a další pracovníky v oblasti školství Národní konferenci, která probíhala od 2. do 4. dubna 2009 v Poděbradech. Na programu Národní konference eTwinning byla přehlídka nejlepších projektů, zajímavé workshopy a slavnostní předávání certifikátů kvality. Studenti německého jazyka ze tříd ME 3.B a ME 3.C pracovali rok na projektu s partnerskou školou z Komárna. Projekt pod názvem “Kouřit ano Kouřit ne! – Zdravý způsob života” byl slavnostně oceněn Certifikátem kvality a byl vyhodnocen jako nejlepší z projektů středních škol. Certifikát převzala autorka projektu paní učitelka Ing. Mgr. Šárka Dytková.

Ekologická výchova v Moravskoslezském kraji

Ekologická výchova v Moravskoslezském kraji   Ekologická výchova v Moravskoslezském kraji
Ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009 v rámci celokrajské soutěže “Ekologická škola v Moravskoslezském kraji” ocenila Rada Moravskoslezského kraje naši školu za mimořádné ekologické aktivity, které přispívají ke vzdělání pro udržitelný rozvoj Moravskoslezského kraje. Detailněji se můžete s problematikou environmentálního vzdělávání žáků naší školy seznámit v sekci Environmentální výchova, kterou vede Mgr. Alena Chytilová.


Ocenění Ing. Petra Bouchaly

Ocenění Ing. Petra Bouchaly
Ve čtvrtek 26. března 2009 se konal v havířovské Renetě slavnostní večer u příležitosti Dne učitelů. Celá tato akce je věnována všem pedagogickým pracovníkům z havířovských škol jako poděkování za jejich dlouhodobou aktivní a neúnavnou práci s našimi (i vašimi Vysmátý smajlík) dětmi, práci veskrze těžkou a namáhavou, ale přitom velmi pěknou a milou.

Všichni ocenění učitelé převzali z rukou primátora Havířova diplom, sošku Ámose a krásnou kytici tulipánů (pánové lahvičku bublinek Vykulený smajlík), poděkovat a zpestřit tuto slavnostní chvíli jim přišli s krátkým a velmi pěkným programem také žáci havířovských škol.

V roce 2009 byl mezi 18 oceněnými i pedagogický pracovník z naší školy, a to za dlouhodobou pedagogickou činnost na naší střední škole: Ing. Petr Bouchala. Všichni mu blahopřejeme a přejeme do další jeho práce spoustu úspěchů a radosti.


© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí