Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

Informace pro uchazeče o studium na naší škole


Informace k přijímacímu řízení

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vdělávání vyhlašuje ředitel školy 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

ikona PDF     Vyhlášení kritérií 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte, prosím, paní Kubatkovou (tel.: 553 810 001). Nepodařilo-li se Vám prohlédnout si naši školu ve dnech otevřených dveří, neváhejte se obrátit na paní Kubatkovou, určitě Vaší žádosti o návštěvu vyhovíme a ukážeme Vám vše, co si budete přát vidět, ve zvláštním termínu.

Přihlášky pro denní a nástavbové studium

Stažení souboru Stažení souboru Přihláška pro denní formu studia
Stažení souboru Stažení souboru Přihláška pro nástavbové studium

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání

Tiskopis lékařského posudku i s přílohou pro vámi zvolený obor vzdělání vytiskněte, doplňte o identifikační údaje žáka v bodě 5. a předložte svému praktickému lékaři pro děti a dorost. Tento tiskopis je přílohou přihlášky ke studiu.

Stažení souboru Obor:  26-41-M/01 Elektrotechnika
ŠVP:  Elektrotechnik pro informační technologie
Stažení souboru Obor:  26-41-M/01 Elektrotechnika
ŠVP:  Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie
Stažení souboru Obor:  26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
ŠVP:  Mechanik elektronik pro výpočetní techniku (L+H)
Stažení souboru Obor:  23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
ŠVP:  Mechanik strojů a zařízení (L+H)
Stažení souboru Obor:  26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
ŠVP:  Elektrotechnik pro provoz
Stažení souboru Obor:  26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
ŠVP:  Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky
Stažení souboru Obor:  26-51-H/01 Elektrikář
ŠVP:  Elektromechanik domovních a průmyslových instalací
Stažení souboru Obor:  23-51-H/01 Strojní mechanik
ŠVP:  Strojní mechanik

Ukázka typových úloh pilotního ověřování

Stažení souboru Soubor testových úloh z matematiky
Stažení souboru Soubor testových úloh z českého jazyka a literatury
 
 

© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí