Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

Informace pro uchazeče o studium na naší škole


Nabídka oborů na naší škole

uvozovky dole Žijeme v informační době. Život bez informačních systémů a technologií si nedovedeme představit. A budoucnost? Ta bez elektřiny a s ní spojených zařízení pro zpracování informací neexistuje. uvozovky nahore
 

Zajímají tě informační technologie?
Studuj u nás:

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
26-41-M/01

Elektrotechnické vzdělání s profilací od 3. ročníku na informační technologie.

PostavičkaAbsolventi se uplatní v technických funkcích, zejména v provozech s výpočetní technikou, např. na pracovních pozicích programátor, správce datových sítí, technik radioelektronických zařízení, obsluha robotizovaných pracovišť a regulačních jednotek, revizní a servisní technik, technik pro měření a regulaci, konstruktér, projektant. Díky specializaci oboru též jako grafik či webdesignér. Uplatní se též ve sféře živnostenského podnikání.

Lékařský posudek pro obor Elektrotechnika (26-41-M/01)Lékařský posudek


uvozovky dole Evropská unie si stanovila do roku 2020 jasný cíl – 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů. V současné době a v dalších letech se podíl energie z obnovitelných zdrojů (vodní, větrné a fotovoltaické elektrárny a biomasa) zvyšuje. uvozovky nahore
 

Zajímají tě energetika a obnovitelné zdroje energie?
Studuj u nás:

ELEKTROTECHNIK PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
26-41-M/01

PostavičkaElektrotechnické vzdělání s profilací od 3. ročníku na elektroenergetiku a obnovitelné zdroje energie. Bonusem je zkouška podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a osvědčení o získání profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů | 26-014-H

Absolventi oboru provádějí základní elektrotechnické výpočty, měří všechny elektrotechnické veličiny, orientují se ve slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice.

Lékařský posudek pro obor Elektrotechnika (26-41-M/01)Lékařský posudek

uvozovky dole Výpočetní technika je všude kolem nás a je součástí každodenního života. Není to jen hardware a software počítače. Jsou to i tiskárny, kopírky, počítačové a datové sítě, řídicí jednotky spotřebičů a aut a spousta dalších elektronických zařízení. A na to všechno je potřeba kvalifikované pracovníky. uvozovky nahore
 

Zajímají tě obsluha, sestavování a servis výpočetní techniky?
Studuj u nás obor:

MECHANIK ELEKTRONIK PRO VÝPOČETNÍ TECHNIKU
26-41-L/01

Studium v tomto maturitním oboru je naprosto unikátní, protože v sobě zahrnuje tříletý učební obor Elektromechanik pro slaboproudá zařízení | 26-51-H/01

PostavičkaAbsolventi umí sestavit, oživit a opravit PC, vybudovat, zprovoznit, udržovat a spravovat počítačovou síť. Rozumí principům elektronických strojů, kopírovacích strojů a pokladních systémů. Absolventi se uplatní v technických funkcích, zejména v provozech s výpočetní technikou, např. na pracovních pozicích správce datových sítí, konstruktér, servisní technik kancelářské techniky, technik a prodejce PC, technik pro instalaci, opravy a servis výpočetní techniky. Uplatní se též ve sféře živnostenského podnikání.

Co to znamená? Že studuješ “dva v jednom”

Na konci třetího ročníku máš možnost složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Elektromechanik pro slaboproudá zařízení. Na konci čtvrtého ročníku pak složíš maturitní zkoušku v oboru Mechanik elektronik pro výpočetní techniku.

Po čtyřech letech studia máš výuční list, maturitní zkoušku a zkoušku podle vyhlášky vyhlášky č. 50/1978 Sb. Tato kombinace je zaměstnavateli velmi vyhledávaná.

Má to nějaký háček? Nemá. Studuješ maturitní obor i v případě, že závěrečnou zkoušku vůbec nebudeš chtít dělat. Vše je na tvém rozhodnutí.

Dva obory najednou – není to těžší? Není. Oba obory jsou si natolik podobné, že je právě tato unikátní možnost získat výuční list i maturitní zkoušku možná.

Lékařský posudek pro obor Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)Lékařský posudek

 
uvozovky dole Kam se podíváme, tam se něco staví, přistavuje a rekonstruuje. Sami si dokážeme nalepit kachličky, vyměnit těsnění, vymalovat. Sami zvládneme všechno – až na jediné. Elektroinstalace musí vždycky dělat elektrikář, od elektroměru až po zásuvku. uvozovky nahore
 

Elektromechaniků je naprostý nedostatek, ve všech odvětvích.
Nabízíme obor:

ELEKTROMECHANIK DOMOVNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH INSTALACÍ
26-51-H/02

PostavičkaAbsolventi oboru instalují, udržují, opravují a kontrolují elektrické rozvody a elektrická zařízení. Měří a testují elektrické sítě, elektrické spotřebiče, elektrické stroje a přístroje (motory, transformátory, vypínače, jističe, pojistky apod.). Uplatní se na mnoha pracovních pozicích, např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, elektromontér, stavební elektrikář, opravář elektrických spotřebičů, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích (průmyslové podniky, obchodní domy, nemocnice, apod.). Uplatní se též ve sféře živnostenského podnikání. Po ukončení studia má absolvent možnost pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole.

Lékařský posudek pro obor Elektrikář–silnoproud (26-51-H/02)Lékařský posudek


uvozovky dole Strojírenství, stavebnictví, zemědělství, doprava, energetický a zpracovatelský průmysl – nikdo se neobejde bez strojního mechanika. Všichni potřebují svářeče, strojníka nebo montéra. Trh práce je hladový. uvozovky nahore
 

Chceš to být ty?
Přihlas se k nám do oboru:

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01

PostavičkaAbsolventi oboru zhotovují a sestavují různé stroje a zařízení, uvádějí je do provozu a provádějí jejich údržbu, opravují vzniklé závady. Vyskytují se u kontroly jakosti výrobků, provádějí jejich funkční zkoušky a vedou záznamy o jejich provozu. Uplatní se v nejrůznějších profesích v oblasti strojírenství, stavebnictví, zemědělství, dopravy, v energetických závodech (elektrárny, teplárny, plynárny), ve zpracovatelském průmyslu (čistička odpadních vod apod.) a ve sféře živnostenského podnikání. Najde uplatnění na pozicích svářeč, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků, stavební a strojní zámečník, zámečník zemědělských strojů, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel apod.

Lékařský posudek pro obor Strojní mechanik (23-51-H/01)Lékařský posudek


uvozovky dole Elektřina – to nejsou jenom elektrické rozvody. To je také slaboproudá elektronika, sdělovací a zabezpečovací technika. Doba si žádá profesionální řešení zabezpečení obytných i průmyslových objektů. Kamery a čidla by se však neobešly bez komunikace s datovými rozvaděči. A právě předáváním informací na dálku se mimo jiné zabývá sdělovací technika. uvozovky nahore
 

Je to něco právě pro tebe?
Pak nabízíme obor:

ELEKTROMECHANIK SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
26-52-H/01

PostavičkaAbsolventi oboru instalují, udržují, opravují a kontrolují elektronická zařízení (automaty, hardware, zobrazovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační terminály, systémy pro řízení apod.). Uplatní se na mnoha pracovních pozicích, např. elektrikář slaboproudých a zabezpečovacích zařízení, opravář elektronických zařízení, servisní technik, správce počítačových sítí, dodavatel a montér specializovaných zařízení apod. Uplatní se též ve sféře živnostenského podnikání. Po ukončení studia má absolvent možnost pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole.

Lékařský posudek pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01)Lékařský posudek

 
uvozovky dole studium je určeno absolventům elektro oborů s výučním listem. uvozovky nahore
 

Chceš postoupit o stupínek výše ve svém vzdělání?
Studuj u nás:

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ
26-41-L/52

Spojením výučního listu s maturitním vysvědčením a zkouškou podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. dává absolventům velký předpoklad k uplatnění v různých vedoucích technických funkcích i v živnostenském podnikání.

Lékařský posudek pro obor Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)Lékařský posudek

 
 

© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí