Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

Informace pro uchazeče o studium na naší škole


Nabídka oborů na naší škole

uvozovky dole Žijeme v informační době. Život bez informačních systémů a technologií si nedovedeme představit. A budoucnost? Ta bez elektřiny a s ní spojených zařízení pro zpracování informací neexistuje. uvozovky nahore
 

Zajímají tě informační technologie?
Studuj u nás:

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
26-41-M/01

Elektrotechnické vzdělání s profilací od 3. ročníku na informační technologie.

PostavičkaAbsolventi se uplatní v technických funkcích, zejména v provozech s výpočetní technikou, např. na pracovních pozicích programátor, správce datových sítí, technik radioelektronických zařízení, obsluha robotizovaných pracovišť a regulačních jednotek, revizní a servisní technik, technik pro měření a regulaci, konstruktér, projektant. Díky specializaci oboru též jako grafik či webdesignér. Uplatní se též ve sféře živnostenského podnikání.

Lékařský posudek pro obor Elektrotechnika (26-41-M/01)Lékařský posudek


uvozovky dole Evropská unie si stanovila do roku 2020 jasný cíl – 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů. V současné době a v dalších letech se podíl energie z obnovitelných zdrojů (vodní, větrné a fotovoltaické elektrárny a biomasa) zvyšuje. uvozovky nahore
 

Zajímají tě energetika a obnovitelné zdroje energie?
Studuj u nás:

ELEKTROTECHNIK PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
26-41-M/01

PostavičkaElektrotechnické vzdělání s profilací od 3. ročníku na elektroenergetiku a obnovitelné zdroje energie. Bonusem je zkouška podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a osvědčení o získání profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů | 26-014-H

Absolventi oboru provádějí základní elektrotechnické výpočty, měří všechny elektrotechnické veličiny, orientují se ve slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice.

Lékařský posudek pro obor Elektrotechnika (26-41-M/01)Lékařský posudek

uvozovky dole Výpočetní technika je všude kolem nás a je součástí každodenního života. Není to jen hardware a software počítače. Jsou to i tiskárny, kopírky, počítačové a datové sítě, řídicí jednotky spotřebičů a aut a spousta dalších elektronických zařízení. A na to všechno je potřeba kvalifikované pracovníky. uvozovky nahore
 

Zajímají tě obsluha, sestavování a servis výpočetní techniky?
Studuj u nás obor:

MECHANIK ELEKTRONIK PRO VÝPOČETNÍ TECHNIKU
26-41-L/01

Studium v tomto maturitním oboru je naprosto unikátní, protože v sobě zahrnuje tříletý učební obor Elektromechanik pro slaboproudá zařízení | 26-51-H/01

PostavičkaAbsolventi umí sestavit, oživit a opravit PC, vybudovat, zprovoznit, udržovat a spravovat počítačovou síť. Rozumí principům elektronických strojů, kopírovacích strojů a pokladních systémů. Absolventi se uplatní v technických funkcích, zejména v provozech s výpočetní technikou, např. na pracovních pozicích správce datových sítí, konstruktér, servisní technik kancelářské techniky, technik a prodejce PC, technik pro instalaci, opravy a servis výpočetní techniky. Uplatní se též ve sféře živnostenského podnikání.

Co to znamená? Že studuješ “dva v jednom”

Na konci třetího ročníku máš možnost složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Elektromechanik pro slaboproudá zařízení. Na konci čtvrtého ročníku pak složíš maturitní zkoušku v oboru Mechanik elektronik pro výpočetní techniku.

Po čtyřech letech studia máš výuční list, maturitní zkoušku a zkoušku podle vyhlášky vyhlášky č. 50/1978 Sb. Tato kombinace je zaměstnavateli velmi vyhledávaná.

Má to nějaký háček? Nemá. Studuješ maturitní obor i v případě, že závěrečnou zkoušku vůbec nebudeš chtít dělat. Vše je na tvém rozhodnutí.

Dva obory najednou – není to těžší? Není. Oba obory jsou si natolik podobné, že je právě tato unikátní možnost získat výuční list i maturitní zkoušku možná.

Lékařský posudek pro obor Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)Lékařský posudek


uvozovky dole Technolog výroby, CNC obráběč či operátor, mechanik seřizovač, vedoucí výrobní linky, konstruktér strojů, mistr svářeč – to je jen zlomek nabídky pracovních míst, která jsou neobsazená. Na trhu je obrovský nedostatek odborníků – strojařů, a přitom „strojařina“ je všude kolem nás. uvozovky nahore
 

Chceš se uplatnit při zajišťování technologické, konstrukční a projektové části výroby, při organizaci provozu a logistiky či v obchodně technických službách?
Studuj u nás obor:

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
23-44-L/01

Studium v tomto maturitním oboru je naprosto unikátní, protože v sobě zahrnuje tříletý učební obor Strojní mechanik | 23-51-H/01

V současné době je studium v tomto oboru podporováno Moravskoslezským krajem formou motivačního a prospěchového stipendia.

PostavičkaAbsolventi oboru umějí sestavovat, seřizovat, opravovat a provádět servis složitých strojírenských výrobků. Dokáží získávat informace z výkresové, technologické a servisní dokumentace, znát funkční principy, materiály a součásti, z nichž výrobky sestávají, postupy jejich montáží, způsoby určování závad a postupy jejich oprav. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a montážních prací, v laboratořích dovednosti měření technických veličin.

Absolventi jsou kvalifikovanými pracovníky, kteří se uplatní především při montážích, externích montážích, opravách, kontrolách a servisu složitých strojírenských výrobků. Uplatní se v pracovních pozicích jako letecký mechanik, mechanik číslicově řízených strojů, montér točivých strojů, montér zámečník. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech informatiky a výpočetní techniky nebo ekonomiky.

Co to znamená? Že studuješ “dva v jednom”

Na konci třetího ročníku máš možnost složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Strojní mechanik. Na konci čtvrtého ročníku pak složíš maturitní zkoušku v oboru Mechanik strojů a zařízení.

Po čtyřech letech studia máš výuční list, maturitní zkoušku a svářečský kurz. Tato kombinace je zaměstnavateli velmi vyhledávaná.

Má to nějaký háček? Nemá. Studuješ maturitní obor i v případě, že závěrečnou zkoušku vůbec nebudeš chtít dělat. Vše je na tvém rozhodnutí.

Dva obory najednou – není to těžší? Není. Oba obory jsou si natolik podobné, že je právě tato unikátní možnost získat výuční list i maturitní zkoušku možná.

Lékařský posudek pro obor Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01)Lékařský posudek

 
uvozovky dole Kam se podíváme, tam se něco staví, přistavuje a rekonstruuje. Sami si dokážeme nalepit kachličky, vyměnit těsnění, vymalovat. Sami zvládneme všechno – až na jediné. Elektroinstalace musí vždycky dělat elektrikář, od elektroměru až po zásuvku. uvozovky nahore
 

Elektromechaniků je naprostý nedostatek, ve všech odvětvích.
Nabízíme obor:

ELEKTROMECHANIK DOMOVNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH INSTALACÍ
26-51-H/01

V současné době je studium v tomto oboru podporováno Moravskoslezským krajem formou motivačního a prospěchového stipendia.

PostavičkaAbsolventi oboru instalují, udržují, opravují a kontrolují elektrické rozvody a elektrická zařízení. Měří a testují elektrické sítě, elektrické spotřebiče, elektrické stroje a přístroje (motory, transformátory, vypínače, jističe, pojistky apod.). Uplatní se na mnoha pracovních pozicích, např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, elektromontér, stavební elektrikář, opravář elektrických spotřebičů, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích (průmyslové podniky, obchodní domy, nemocnice, apod.). Uplatní se též ve sféře živnostenského podnikání. Po ukončení studia má absolvent možnost pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole.

Lékařský posudek pro obor Elektrikář–silnoproud (26-51-H/02)Lékařský posudek


uvozovky dole Strojírenství, stavebnictví, zemědělství, doprava, energetický a zpracovatelský průmysl – nikdo se neobejde bez strojního mechanika. Všichni potřebují svářeče, strojníka nebo montéra. Trh práce je hladový. uvozovky nahore
 

Chceš to být ty?
Přihlas se k nám do oboru:

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01

PostavičkaAbsolventi oboru zhotovují a sestavují různé stroje a zařízení, uvádějí je do provozu a provádějí jejich údržbu, opravují vzniklé závady. Vyskytují se u kontroly jakosti výrobků, provádějí jejich funkční zkoušky a vedou záznamy o jejich provozu. Uplatní se v nejrůznějších profesích v oblasti strojírenství, stavebnictví, zemědělství, dopravy, v energetických závodech (elektrárny, teplárny, plynárny), ve zpracovatelském průmyslu (čistička odpadních vod apod.) a ve sféře živnostenského podnikání. Najde uplatnění na pozicích svářeč, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků, stavební a strojní zámečník, zámečník zemědělských strojů, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel apod.

Lékařský posudek pro obor Strojní mechanik (23-51-H/01)Lékařský posudek


uvozovky dole Elektřina – to nejsou jenom elektrické rozvody. To je také slaboproudá elektronika, sdělovací a zabezpečovací technika. Doba si žádá profesionální řešení zabezpečení obytných i průmyslových objektů. Kamery a čidla by se však neobešly bez komunikace s datovými rozvaděči. A právě předáváním informací na dálku se mimo jiné zabývá sdělovací technika. uvozovky nahore
 

Je to něco právě pro tebe?
Pak nabízíme obor:

ELEKTROMECHANIK SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
26-52-H/01

V současné době je studium v tomto oboru podporováno Moravskoslezským krajem formou motivačního a prospěchového stipendia.

PostavičkaAbsolventi oboru instalují, udržují, opravují a kontrolují elektronická zařízení (automaty, hardware, zobrazovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační terminály, systémy pro řízení apod.). Uplatní se na mnoha pracovních pozicích, např. elektrikář slaboproudých a zabezpečovacích zařízení, opravář elektronických zařízení, servisní technik, správce počítačových sítí, dodavatel a montér specializovaných zařízení apod. Uplatní se též ve sféře živnostenského podnikání. Po ukončení studia má absolvent možnost pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole.

Lékařský posudek pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01)Lékařský posudek

 
uvozovky dole studium je určeno absolventům elektro oborů s výučním listem. uvozovky nahore
 

Chceš postoupit o stupínek výše ve svém vzdělání?
Studuj u nás:

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ
26-41-L/52

Spojením výučního listu s maturitním vysvědčením a zkouškou podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. dává absolventům velký předpoklad k uplatnění v různých vedoucích technických funkcích i v živnostenském podnikání.

Lékařský posudek pro obor Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)Lékařský posudek

 
 

© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí