Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička
Sýkorka TV    Facebook    Rozvrh hodin

Aktuality

Vyhlášení 6. kola přijímacího řízení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz...
Číst dále
Číst dále

FOTO: Montáž větrné elektrárny, 29. září 2014

Chlapci z 2. ročníku nástavbového studia využili pěkného počasí a v rámci elektroenergetiky si na školní zahradě sestavili větrnou elektrárnu. Ze strniště zadul větřík a listy rotoru nám pře...
Číst dále
Číst dále

FOTO: Montáž robota "Bioloida", 25. září 2014

Žáci druhého ročníku oboru Mechanik elektronik v rámci odborného výcviku smontovali robota "Bioloida" z dílů stavebnice Robotis Premium. Příště budou robota oživovat a programovat.

FOTO: Přespolní běh, 23. září 2014

V rámci Havířovské ligy středních škol zúčastnili se i naši borci soutěže v přespolním běhu. Na nejvyšším schůdku jsme sice nestáli, ale rozhodně jsme se otužili a pobavili.

Den otevřených dveří v budově MsK

Všichni jste srdečně zváni - učitelé, rodiče, žáci - na Den otevřených dveří, který pořádá Moravskoslezský kraj v úterý 28. října 2014. Jistě se bude na co dívat.

Organizace školního roku 2014/2015

Vážení rodiče, kolegové a žáci, v sekci O ŠKOLE | ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU naleznete veškeré významné termíny, které se týkají školního roku 2014/2015.

FOTO: Zahájení školního roku 2014/2015

Jako každoročně, tak i letos jsme slavnostně zahájili začátek školního roku v sále naší střední školy. Po úvodní řeči ředitele školy Ing. Vladislava Walacha noví žáci vyslechli Gaudeamus...
Číst dále
Číst dále

VIDEO: Sponzoring pštrosa dvouprstého

Žáci a učitelé naší školy přispívají od roku 2006 Zoologické zahradě Ostrava na chov pštrosa dvouprstého. Více v krátké videoreportáži:

Krátce o naší škole

Logo Moravskoslezského krajeOrganizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Naše střední škola zahájila výuku v roce 1950. Je umístěna v městské části Havířově-Šumbarku, má velmi dobré dopravní spojení několika linek MHD, meziměstskou autobusovou dopravou a nedaleko školy je vlakové nádraží.

SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizaceŠkola nabízí všem žákům kvalitní vzdělání v teoretickém i praktickém vyučování, velké sportovní i kulturní vyžití, širokou nabídku volnočasových aktivit. K tomuto účelu slouží nově zrekonstruovaná tělocvična, herna stolního tenisu, posilovna a přilehlá venkovní sportoviště, jídelna, bufet, společenský sál a knihovna se studovnou.

K účelům všeobecného vzdělávání jsou žákům k dispozici klasické i multimediální učebny pro teoretické i praktické vyučování, čtyři učebny výpočetní techniky a tři učebny jazykové.

Odbornému vzdělávání pak slouží učebny a „pracoviště“ Elektrotechnického centra Moravskoslezského kraje, které je taktéž součástí areálu školy. Patří sem čtyři laboratoře elektrotechnických měření zaměřené na silnoproudou a slaboproudou elektrotechniku, speciální laboratoř číslicové a automatizační techniky, dvě učebny vybavené pro výuku počítačových sítí, přičemž jedna se specializuje na hardware, druhá pak na zabezpečovací techniku. V rámci praktického vyučování škola dále disponuje dvěma odbornými učebnami silnoproudé a automatizační techniky, tzv. inteligentním domem, moderní výrobnou plošných spojů a učebnou automatizace a robotizace.

Žákům jsou též k dispozici zámečnické dílny, strojovna a svářečská škola.

V současné době nabízíme studium se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství, a to jak ve tříletých učebních oborech, tak i ve čtyřletých maturitních oborech a dvouletém nástavbovém studiu.

Rádi bychom Vás pozvali na virtuální prohlídku naší střední školy prostřednictvím prezentačního videa (asi 10 min). Pohodlně se usaďte, prohlídka právě začíná... [start]© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí