Maskot

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Sýkorka TV    Facebook    Rozvrh hodin

Aktuality

Terminář MZ a ZZ – září 2014

Maturitní zkoušky 1.–3. 9. 2014 – didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky 8. 9. 2014 – praktické profilová zkouška z odborných předmětů – ET 4., ... [pokračovat]

Zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku 2014/2015 proběhne v pondělí 1. září 2014. 8.00 hod. | 2.-4. ročníky | přidělené učebny dle rozpisu 9.30 hod. | 1. ročníky | sál střední školy

VIDEO: Sponzoring pštrosa dvouprstého

Žáci a učitelé naší školy přispívají od roku 2006 Zoologické zahradě Ostrava na chov pštrosa dvouprstého. Více v krátké videoreportáži:

Opravné zkoušky za 2. pololetí šk. roku 2013/2014

Opravné zkoušky za 2. pololetí školního roku 2013/2014 se budou konat 25.–26. srpna 2014 dle ro... [pokračovat]

Témata k opravné zkoušce z JČ – MZE 1., ME 3.

ME 3. Syntax - věta a výpověď (str. 75–79) - věta jako základní skladební jednotka (str. 80–81) - struktura věty dvojč... [pokračovat]

Vyhlášení IV. kola přijímacího řízení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správ... [pokračovat]

VIDEO: Maturitní zkoušky 2014

Naše kamera tentokrát zachytila atmosféru maturitních zkoušek v jarním zkušebním termínu 2014. Více v krátké videoreportáži:

FOTO: Den Země, 25. duben 2014

V rámci celotýdenních oslav Dne Země jsme v pátek 25. dubna vyrazili pod vedením koordinátora EVVO na naší škole Mgr. Chytilové na náměstí Republiky, a to s projektem Zelená věda... [pokračovat]

VIDEO: Den Země – čištění řeky Lučiny

V rámci Dne Země se třída EL 2. pod vedením třídního učitele Petra Bouchaly a Lubomíra Kminiaka, předsedy základní organizace Českého svazu ochránců přírody, zúčastnila čištění části řeky Lu... [pokračovat]

Krátce o naší škole

Logo Moravskoslezského krajeOrganizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Naše střední škola zahájila výuku v roce 1950. Je umístěna v městské části Havířově-Šumbarku, má velmi dobré dopravní spojení několika linek MHD, meziměstskou autobusovou dopravou a nedaleko školy je vlakové nádraží.

SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizaceŠkola nabízí všem žákům kvalitní vzdělání v teoretickém i praktickém vyučování, velké sportovní i kulturní vyžití, širokou nabídku volnočasových aktivit. K tomuto účelu slouží nově zrekonstruovaná tělocvična, herna stolního tenisu, posilovna a přilehlá venkovní sportoviště, jídelna, bufet, společenský sál a knihovna se studovnou.

K účelům všeobecného vzdělávání jsou žákům k dispozici klasické i multimediální učebny pro teoretické i praktické vyučování, čtyři učebny výpočetní techniky a tři učebny jazykové.

Odbornému vzdělávání pak slouží učebny a „pracoviště“ Elektrotechnického centra Moravskoslezského kraje, které je taktéž součástí areálu školy. Patří sem čtyři laboratoře elektrotechnických měření zaměřené na silnoproudou a slaboproudou elektrotechniku, speciální laboratoř číslicové a automatizační techniky, dvě učebny vybavené pro výuku počítačových sítí, přičemž jedna se specializuje na hardware, druhá pak na zabezpečovací techniku. V rámci praktického vyučování škola dále disponuje dvěma odbornými učebnami silnoproudé a automatizační techniky, tzv. inteligentním domem, moderní výrobnou plošných spojů a učebnou automatizace a robotizace.

Žákům jsou též k dispozici zámečnické dílny, strojovna a svářečská škola.

V současné době nabízíme studium se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství, a to jak ve tříletých učebních oborech, tak i ve čtyřletých maturitních oborech a dvouletém nástavbovém studiu.

Rádi bychom Vás pozvali na virtuální prohlídku naší střední školy prostřednictvím prezentačního videa (asi 10 min). Pohodlně se usaďte, prohlídka právě začíná... [start]© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca